En el cas, al vendre A. M. P. la totalitat de la seva participació en l'immoble tal com consta en l'escriptura notarial, el dret de tempteig i retracte a favor de l'Ajuntament de Barcelona és plenament vigent i eficaç, i ha de notificar la venedora a l'Administració local la decisió de vendre la seva part. La Direcció General desestima el recurs i confirmar la nota de la registradora per no constar acreditada la notificació a l'Ajuntament de Barcelona de la decisió de transmetre la finca als efectes que pugui exercitar els seus drets de tanteig i retracte que estableix la Modificació de Pla general metropolità per a la declaració d'àrea de tempteig i retracte a la ciutat de Barcelona.

Fecha: 
divendres, 20 març, 2020