En aquest recurs es discuteix sobre quan es pot entendre que concorre el pressupost d'habitualitat o professionalitat en la concessió de crèdits o préstecs hipotecaris, i si és suficient per excloure l'aplicació de la Llei 2/2009 que el prestatari faci constar expressament en la escriptura de constitució del préstec hipotecari que aquest es destina a una activitat empresarial. La reiteració del prestatari en la indicació que el préstec es destina a el desenvolupament de la seva activitat empresarial i també que no li és aplicable la Llei 2/2009, es considera suficient, més enllà de l'ús de termes concrets, per entendre que està actuant dins el marc específic de la seva activitat com a tal empresari, sobretot en aquest supòsit en què ens trobem davant d'una hipoteca unilateral, en la qual les manifestacions de el prestatari i/o hipotecant no es troben constretes per la intervenció del predisposant.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020