En aquest recurs cal resoldre dues qüestions: a) el sentit final del fideïcomís de residu ordenat per el testador fideïcomitent, ib) si la dissolució de la comunitat hereditària que prové de l'herència del fideïcomitent amb adjudicació de béns de l'herència concrets als diversos fiduciaris es pot entendre com un acte de disposició onerós. El sistema de doble foli registral que estableix la Llei hipotecària, al qual es remet l'article 553-9.4 del Codi civil de Catalunya estipula que les operacions realitzades els anys 2004 i 2005 pels fiduciaris no són actes de disposició onerosa i, per tant, els béns relacionats en l'escriptura de 2017 no podien ser considerats com a integrants de l'herència de la fiduciària sinó de la del fideïcomitent.

Fecha: 
divendres, 27 juliol, 2018