En aquest expedient s'ha de decidir si en una escriptura de manifestació i adjudicació d'herència acceptada purament i simplement pels que són casats i tenen veïnatge civil de Dret comú, en territori en què és aquest d'aplicació, és o no necessari expressar el règim econòmic matrimonial de tals hereus. L'expressió tant de el nom de el cònjuge de l'adquirent de béns a títol hereditari com de el règim económicomatrimonial dels mateixos, tan sols és preceptiva en els casos en què concorri el cònjuge en l'acceptació, d'acord amb el que estableix l'article 995 de el Codi Civil , al referir -a contrari- a l'eventual responsabilitat que afecta el patrimoni conjugal en les hipòtesis d'acceptació sense benefici d'inventari si concorre el cònjuge a l'acceptació.

Fecha: 
divendres, 3 juliol, 2020