En aquest expedient s'ha de decidir si és o no fundada la negativa del registrador a practicar el dipòsit de comptes d'una societat, perquè, segons expressa en la seva qualificació, d'acord amb l'article 262.5 de la Llei de societats de capital, han d'incloure en l'informe de gestió un estat d'informació no financera o elaborar un informe separat amb el mateix contingut que el previst per als comptes consolidats. Segons l'article 262.5 de la Llei de societats de capital, després de la modificació introduïda per la Llei 11/2018, «les societats cessaran en l'obligació d'elaborar l'estat d'informació no financera si deixen de reunir, durant dos exercicis consecutius qualsevol dels requisits anteriorment establerts», és a dir qualsevol dels establerts als apartats a ) i b). Sent aquest el cas, s'ha de concloure que la qualificació impugnada no pot ser mantinguda.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020