El títol objecte de la qualificació impugnada és una escriptura de la carta de pagament d'un préstec i cancel·lació de determinada hipoteca en l'atorgament del la societat creditora està representada per una apoderada. El present cas, és indubtable que el notari ha emès, d'acord amb l'article 98 de la Llei 24/2001, el judici que li competeix sobre la suficiència de el poder per fer la carta de pagament i cancel·lació d'hipoteca objecte de l'escriptura que autoritza i aquest judici inclou, com afirma el Tribunal Suprem, l'examen de la validesa i vigència de l'apoderament i la seva congruència amb aquell acte o negoci. La seva correcció no pot ser revisada pel registrador, ja que és responsabilitat de la notària autoritzant. Per això, el defecte impugnat no pot ser mantingut.

Fecha: 
dimecres, 6 novembre, 2019