El registrador suspèn la inscripció per no ser possible la inscripció de les finques i participacions de finques la inscripció se sol·licita, ni per herència de donya MRDA, com sembla que resulta de l'atorgament primer, ni com a conseqüència de l'elevació a públic dels documents privats , a l'mancar el segon de data fefaent d'acord amb l'article 1227 de el Codi Civil, i no intervenir la Companyia de Jesús a l'elevació, estant les finques subjectes a fideïcomís de residu. Existint tercers interessats, com ocorre en el present expedient, en el qual hi ha una substitució fideïcomissària de residu a favor de la Companyia de Jesús, que pot resultar perjudicada per l'existència i validesa de el document privat, cal que dit interessat admeti la seva autoria i validesa o, si no, s'insti el corresponent procés judicial amb demanda a l'interessat, com possible perjudicat, en el qual quedi indubtablement reconeguda l'autoria, capacitat i validesa de l'contracte privadament documentat.

Fecha: 
dissabte, 14 març, 2020