El registrador suspèn la inscripció d'una escriptura per la qual es formalitza la subrogació per la societat en els drets de l'arrendatària en un contracte d'arrendament amb opció de compra respecte de dos habitatges. S'atorga per un representant de la societat arrendadora i el cònjuge vidu de l'arrendatària, que ha estat declarat únic hereu en acta notarial autoritzada, sense haver acceptat ni repudiat l'herència. Entén que no és acte de pura conservació patrimonial que entri en la categoria dels actes deguts sinó que es tracta d'un acte de disposició dels drets derivats de l'esmentat contracte que només podrà ser realitzat pel cridat a l'herència "prenent el títol o condició d'hereu ", que" no hi hauria dret a executar sinó amb la qualitat d'hereu "(article 999 de el Codi Civil). Per això considera el registrador que el cridat a l'herència no té capacitat per realitzar l'esmentat acte sense acceptar expressament o tàcitament la mateixa. Ha de confirmar-se aquest criteri. La subrogació d'una societat en la posició d'arrendatari i titular de el dret d'opció de compra de la causant que es formalitza en l'escriptura qualificada -més de dos anys després de l'óbit- implica acceptació tàcita de l'herència

Fecha: 
divendres, 31 juliol, 2020