El registrador en la seva qualificació, suspèn la inscripció sol·licitada perquè en l'escriptura qualificada «no s'incorpora el Codi Identificador de el model de contracte de préstec o crèdit que s'ha utilitzat, acreditatiu del seu dipòsit en el Registre de condicions generals de la contractació, ni altres dades que permetin comprovar l'efectivitat del seu dipòsit amb anterioritat a la comercialització del préstec ». En el present cas, el notari autoritzant de l'escriptura qualificada ha fet constar en la mateixa, sota la seva responsabilitat, que mitjançant l'acta que ressenya, per ell autoritzada, els prestataris han rebut en termini la documentació i l'assessorament que preveu l'article 15 de la Llei 5/2019. Per això, s'ha d'entendre que l'escriptura és conforme amb la FEIN i amb l'acta prèvia, de manera que la qualificació impugnada no pot ser mantinguda.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020