El recurs té com a objecte la negativa de registrador de la Propietat a practicar l'assentament de presentació d'una instància privada aportada per qui diu representar als titulars registrals d'una finca. Mitjançant aquesta instància es demana que es rectifiquin una sèrie d'inscripcions d'hipoteca en què figura com a titular «Caixa d'Estalvis de Catalunya», a fi d'aquestes quedin inscrites a favor de l'entitat «Spain Residential Finance, S.A.R.L.». I El registrador denega la pràctica de l'esmentat assentament de presentació perquè, d'acord amb el que preveu l'article 420 de el Reglament hipotecari, els documents privats, excepte en casos excepcionals previstos per la llei, no són títol formal adequat per a això La rectificació o cancel·lació dels assentaments exigeix, bé el consentiment de l'titular registral i de tots aquells als quals el seient atribueixi algun dret -lògicament sempre que es tracti de matèria no sostreta a l'àmbit d'autonomia de la voluntat-, bé l'oportuna resolució judicial recaiguda en judici declaratiu entaulat contra tots aquells a qui l'assentament que es vol rectificar concedeixi algun dret.

Fecha: 
divendres, 3 juliol, 2020