El recurs se centra en dues les qüestions: la primera, la regulació que estableix l'article 262-4 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Codi de consum de Catalunya, amb relació a la informació prèvia que s'ha de subministrar al consumidor respecte del contracte de crèdit o préstec hipotecari; i la segona i d'existir un dret d'aquest últim a que se li faciliti aquesta informació, el caràcter renunciable o no d'aquest dret, d'acord amb l'article 112-3 del mateix text legal.

Fecha: 
dilluns, 24 juliol, 2017