El defecte expressat en la qualificació consisteix en que en l'article 7 dels estatuts socials s'expressa que en l'anunci de la convocatòria de la Junta General s'ha d'expressar el nom de la societat, data, hora i lloc de la reunió i l'ordre del dia, i que «figurarà així mateix el nom de la persona o persones que realitzin la comunicació», quan, segons el parer del registrador, ha d'expressar a més el càrrec de la persona o persones que realitzin la convocatòria. En el present cas, la transcripció en els estatuts de la norma derogada pel que fa a l'extrem debatut sembra el dubte sobre si el que es pretén és excloure la norma imperativa actualment vigent en relació amb l'especificació del càrrec de la persona que realitza la convocatòria de la junta. Per això, el defecte ha de ser confirmat.

Fecha: 
dimecres, 25 setembre, 2019