Dissolta de ple dret la societat i tancat el seu full com a conseqüència de l'aplicació directa de la previsió legal de la Llei 2/2007, de 15 de març, no procedeix la inscripció dels acords de cessament i nomenament d'administradors, previ canvi d'estructura de l'òrgan d'administració, prescindint d'aquesta situació. Cal procedir amb caràcter previ a la reactivació de la societat i la seva adequació a l'ordenament jurídic. D'aquesta manera, un cop oberta la fulla social i adequat el contingut del Registre a les exigències legals, la societat podrà dur a terme els canvis en l'òrgan d'administració que estimi oportuns i obtenir la inscripció dels mateixos.

Fecha: 
dijous, 12 març, 2020