Decret-Llei 2/2020, de 26 de març, de mesures urgents en matèria tributària i de agilització d'actuacions administratives a causa de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Fecha: 
dijous, 26 març, 2020