DECRET FORAL 75/2019, de 26 de juny, pel qual es modifiquen el Reglament de l'impost sobre el valor afegit, aprovat per Decret Foral 86/1993, de 8 de març, el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat per Decret Foral 23/2013, de 10 de abril, el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat per Decret Foral 174/1999, de 24 de maig, el Reglament del Impost sobre Societats, aprovat per Decret Foral 114/2017, de 20 de desembre, i el Decret Foral 8/2010, de 22 de febrer, pel qual es regula el NIF i determinats censos relacionats amb ell.

Fecha: 
dimarts, 30 juliol, 2019