DECRET 208/2019, de 22 d'octubre, del Govern d'Aragó, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament del Decret Legislatiu 2/2014, de 29 d'agost, del Govern d'Aragó, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Cooperatives d'Aragó.

Fecha: 
dimecres, 30 octubre, 2019