Decret 102/2020, de 21 de juliol, pel qual es modifica el Reglament d'Assistència jurídica gratuïta en l'àmbit de la Comunitat Autònoma d'Andalusia, aprovat pel Decret 67/2008, de 26 de febrer.

Fecha: 
dilluns, 27 juliol, 2020