Correcció d'errors de l'Ordre HAC / 773/2019, de 28 de juny, per la qual es regula la gestió dels llibres registres en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Fecha: 
dijous, 8 agost, 2019