Boletín Oficial de Estado

La Direcció General dels Registres i del Notariat ha mantingut que la manca de dipòsit no pot constituir cap obstacle a la inscripció de la cessació de l'administrador com l'ara debatut, accedint així a una pretensió que té el seu fonament en aquesta norma legal i que, en compliment del principi de rogació, ha de ser formulada per qui té interès legítim en concordar el contingut dels assentaments registrals amb a realitat respecte de la publicitat d'una titularitat -la del seu càrrec d'administrador que ja s'ha extingit.

Resolució de 6 de febrer de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de registrador mercantil i de béns mobles XII de Barcelona a inscriure una escriptura d'elevació a públic d'acords socials sobre cessament i nomenament d'administrador únic d'una societat.

Fecha: 
divendres, 26 juny, 2020

Pàgines