És objecte del recurs la negativa del registrador mercantil central a expedir certificació acreditativa del fet de no estar registrada a la secció de denominacions la de «Grupo Juinsa, Sociedad Limitada», donada l'existència de les denominacions similars. La qüestió se centra a determinar si entre la denominació sol·licitada i aquelles ja registrades assenyalades pel registrador en la seva nota hi ha elements suficients que puguin sostenir l'existència d'una identitat substancial que justifiqui la negativa de l'registrador, el que exigeix la realització d'una anàlisi individualitzada , de què resulta que les diferències gramaticals i fonètiques unides a la inclusió de el terme genèric "Grupo" té com a resultat que es tracti de denominacions clarament diferenciables a l'efecte de l'exigència legal d'identificació.

Fecha: 
divendres, 26 juliol, 2019