És objecte de l'expedient decidir si és inscriptible la representació gràfica alternativa corresponent a una finca registral, amb la consegüent rectificació de la seva descripció i límits. El registrador suspèn l'inscripció, basant-se que existeix oposició dels titulars registrals de dues finques confrontants. Els dubtes de registrador en la nota de qualificació estan justificats, quant posen de manifest una controvèrsia amb els confrontants, tota vegada que l'oposició formulada es fonamenta en documentació fefaent que posa de manifest l'existència d'un litigi, relatiu a un camí que es s'incardina dins de la base gràfica la inscripció es pretén.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020