És objecte d'aquest expedient decidir si es pot procedir a la immatriculació d'una finca en virtut d'expedient de domini notarial tramitat a l'efecte, quan no coincideix el titular cadastral amb el promotor de l'expedient, segons la certificació cadastral incorporada a l'títol. De l'acord amb l'article 203 de la Llei Hipotecària resulta que la identitat que exigeix el precepte entre el títol i la certificació cadastral es refereix exclusivament a la descripció de la finca. La regla cinquena de l'precepte preveu la notificació a titular cadastral, previsió que no tindria sentit si la norma exigís la coincidència del titular amb el promotor de l'expedient. Per tot això, el defecte ha de ser revocat.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020