És objecte d'aquest expedient decidir si és inscriptible una escriptura de divisió horitzontal d'un edifici en quatre elements independents, en què prèviament es rectifica la superfície de l'edifici, però no se sol·licita expressament la rectificació de la superfície del solar. Per inscriure qualsevol edificació, nova o antiga, la declaració documental i sol·licitud d'inscripció es presenti en el Registre de la Propietat a partir l'1 de novembre de 2015, data de la plena entrada en vigor de la Llei 13/2015, serà requisit, en tot cas que la porció de sòl ocupada hagi d'estar identificada mitjançant les seves coordenades de referenciació geogràfica.

Fecha: 
dilluns, 29 juliol, 2019