És objecte d'aquest expedient decidir si és inscriptible una escriptura d'adjudicació herència en relació a una finca que figura inscrita sense que consti la superfície del solar, expressant el títol que actualment, segons Cadastre, té 90 metres quadrats. S'incorpora certificació cadastral descriptiva i gràfica d'una parcel·la amb superfície gràfica de 90 metres quadrats, amb situació i límits coincidents amb la finca registral. La qüestió que es planteja és si és possible entendre tàcitament sol·licitada l'iniciació de la tramitació de procediment de l'article 199 i així poder procedir a la inscripció d'el document amb la nova superfície de la finca. La Direcció General entén sol·licitat l'inici del procediment quan en el títol presentat es rectifiqui la descripció literària de la finca per adaptar-la a la resultant de la representació geogràfica georeferenciada que s'incorpori, el que precisament succeeix en el cas.

Fecha: 
divendres, 24 juliol, 2020