Legislación

-

Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Barcelona n.º 1 a inscribir una sentencia aprobatoria del convenio regulador de los efectos de una separación judicial de mutuo
acuerdo.

Fecha: 
dijous, 13 juny, 2019

La registradora suspèn la inscripció l'escriptura d'acabament d'una obra prèviament declarada en construcció consistent en un habitatge unifamiliar. perquè, segons expressa en la seva qualificació, manca el Llibre de l'Edifici. És reiterada doctrina de la Direcció General la necessitat d'aportar per al seu arxiu el llibre de l'edifici. Es confirma el defecte.

Resolució de 16 de maig de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat d'Albacete n.º 1 a inscriure un acta de finalització d'obra autoritzada per notari.

Fecha: 
dijous, 13 juny, 2019

Pàgines