Home

 • La Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública dicta una Instrucció sobre la prestació del servei públic notarial

  Les notaries, obertes només per urgències i amb cita prèvia

 • Nou enfocament jurídic de la discapacitat, basat en la Convenció de Nova York

  Jornades sobre el nou model de la discapacitat: propostes i principis

 • Commemoració del Dia Europeu de la Mediació

  El Col·legi de Notaris de Catalunya va crear, l’any passat, el Centre de Mediació i Conciliació Notarial

 • Els temes relacionats amb l'òrgan d'administració d'una empresa i la constitució de societats agrupen el 45% dels actes notarials empresarials a Catalunya

  ¿Cómo pueden ayudar los notarios a los empresarios?, material divulgatiu sobre la tasca dels notaris envers empresaris i emprenedors

 • El jurista Joan Egea recibe el Premio Puig Salellas 2019

  En l’XIa edició del màxim guardó que atorga el Col·legi de Notaris de Catalunya

Oficina d'atenció a l'usuari

Servei a disposició dels ciutadans per resoldre dubtes relacionats amb el servei notarial

Còpies d'arxiu

Sol·licitud i lliurament de còpies del documents notarials de més de 25 anys d’antiguitat

Legalitzacions i postil·les

Sol·licitud i lliurament d’aquestes certificacions que autoritzen la validesa de documents notarials a l’estranger

 

Vostè té dret a escollir notari

 

Publicaciones