Notariat Avui

Data:
novembre 2017

La pèrdua de l'habitatge per no poder fer front a les quotes dels préstecs hipotecaris és una trist realitat...

Data:
setembre 2017
Autor:
CAROLINA MESA MARRERO

La capacitat per testar que reconeix el nostre Dret successori com a regla general queda exclosa en els supòsits previstos en l'article 663 del Codi civil....

Data:
juliol 2017
Autor:
RAFAEL VERDERA SERVER

El moment de la partició s'ha revelat des de sempre com un dels aspectes més delicats de totes les qüestions successòries.

Data:
febrer 2017
Autor:
José Manuel Ventura Ventura


Data:
juliol 2015
Autor:
Alessio ZaccariaÉs conegut que en Dret hi ha assignatures importants, molt importants i Dret d'obligacions, i és just aquesta matèria la que s'exposa en la present obra.Data:
març 2014
Autor:
Josep Ma. Fugardo EstivillEl present estudi se centra en l'examen del nou règim econòmic matrimonial francoalemany opcional de participació en els guanys, que ha adquirit carta de naturalesa en els dos ordenaments civils en el seu caràcter de règim facultatiu un cop l'Acord que ho instituïa ha estat ratificat per els governs de França i Alemanya.

Data:
març 2013Algunos rasgos de la evolución en las dos últimas décadas

Data:
gener 2013

La función del Notario en los sistemas de Civil Law y Common Law en la era de la Globalización

Data:
abril 2012Conflicto interno e internacional en materia hereditaria

Data:
setembre 2011Normativa interna y derecho internacional privado

La presente obra presenta una panorámica general sobre la regulación de las relaciones jurídicas en el Derecho Privado francés referidas a los “regímenes económicos matrimoniales y de las parejas” y a la “regulación de la sucesión”; ambas cuestiones se abordan desde una doble perspectiva: Derecho civil interno y Derecho internacional privado. A tal fin, el libro se estructura en tres partes:

Pàgines