Dret català

Data:
octubre 2018
Autor:
Josep Mª Fugardo EstivilAquesta obra se centra, especialment des de la perspectiva del Dret civil català, en el concepte, examen i regulació legal de les diferents classes de famílies monoparentals i d'unes altres possibles relacions de convivència, amb o sense domesticitat comú, i tracta, en les seves fases prèvies i posteriors, sobre el seu respectiu estatut i règim jurídic, personal, patrimonial, familiar, parental, de la filiació i successori.

Data:
setembre 2018Aquesta obra se centra, especialment des de la perspectiva del Dret civil català, en el concepte, examen i regulació legal de les diferents classes de famílies monoparentals i d'unes altres possibles relacions de convivència, amb o sense domesticitat comú, i tracta, en les seves fases prèvies i posteriors, sobre el seu respectiu estatut i règim jurídic, personal, patrimonial, familiar, parental, de la filiació i successori.

Data:
maig 2018Aquesta obra se centra, especialment des de la perspectiva del Dret civil català, en el concepte, examen i regulació legal de les diferents classes de famílies monoparentals i d'unes altres possibles relacions de convivència, amb o sense domesticitat comú, i tracta, en les seves fases prèvies i posteriors, sobre el seu respectiu estatut i règim jurídic, personal, patrimonial, familiar, parental, de la filiació i successori.

Data:
gener 2018


Data:
novembre 2015En esta obra se ofrece un análisis de los derechos reales de garantía de carácter posesorio en el Derecho Civil Catalán. Tras un examen general se ofrece un estudio exhaustivo, teórico y práctico de la retención, la prenda y la anticresis.


Data:
juny 2015
Autor:
Javier Micó Giner
Derechos reales

Vol. II: Elemento formal, régimen de derechos y obligaciones y aspectos registrales y fiscales

Data:
juny 2015
Autor:
Javier Micó GinerDerechos reales

Vol. I: Aspectos generales y elementos personales y reales

Data:
desembre 2014
Autor:
Elías Campo VillegasDerecho de familia

Pàgines