PRINCIPALES REFORMAS DEL DERECHO MERCANTILEls estudis que s'incorporen a la present obra són el conjunt de les ponències que es van debatre en les Jornades sobre les Principals Reformes del Dret Mercantil, celebrades el 10 i 11 novembre 2015 centrades en les qüestions més d'actualitat en el Dret mercantil, sigui en el societari, concursal o cooperatiu.

A més, l'obra en si és l'inici de les que pretenen publicar anualment fruit de les Jornades que sobre matèries pròpies del Dret mercantil se celebraran al Col·legi Notarial de Catalunya, sigui sobre qüestions monogràfiques o sobre diverses qüestions d'actualitat o debat en cada moment .
"EL DERECHO DE SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS POR MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL (Luis Rodríguez Vega)

ADMINISTRADOR DE HECHO Y ADMINISTRADOR OCULTO: NOVEDADES LEGISLATIVAS Y JURISPRUDENCIALES (Daniel Vázquez Albert)

UNIDADES PRODUCTIVAS Y PROCEDIMIENTO CONCURSAL (José Ma. Fernández Feijo)

LA COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL EN RELACIÓN CON LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN SOBRE "ACTIVOS ESENCIALES" (Andrés Recalde Castells)

LA RETRIBUCIÓN DE ADMINISTRADORES TRAS LA REFORMA DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL EN MATERIA DE GOBIERNO CORPORATIVO POR LA LEY 31/2014 (José Ramón Morales)

PRINCIPALES NOVEDADES DE LA NUEVA LEY CATALANA DE COOPERATIVAS (Joaquim Castañer Codina)"

Data: 
novembre 2015
Autor: 
Varios
Col-lecció: