LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS VULNERABLESEl 20 de novembre de 2015 va celebrar al Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya una "Jornada sobre la protecció de les persones vulnerables" organitzada, a la seva seu semi-permanent, per l'Acadèmia Notarial Europea de la Comissió d'Afers Europeus (CAE) de la Unió Internacional del Notariat (UINL). El tema, d'absoluta actualitat i total interès, va ser tractat des de diverses perspectives: la doctrinal, que va posar en relleu la necessitat d'introduir nous conceptes i de donar noves definicions a termes tradicionals; la medicoforense, que va ressaltar les dificultats de diagnòstic i tractament; la notarial, que va destacar el paper dels notaris per assessorar sobre la prevenció i planificació d'una possible futura pèrdua de capacitat i sobre com poder ajudar i assistir als discapaces; i la judicial, que es va fixar en la resolució dels conflictes sorgits amb persones discapacitades. Aquests quatre enfocaments van coincidir en la necessitat de modernitzar i revisar el tractament tradicional de la protecció de les persones vulnerables, advocant per brindar aquestes persones solucions que els permetin ser integrades i acollides en i per la societat, ser ajudades i recolzades quan ho necessitin, ser respectades en la seva autonomia de la voluntat, i solucions que els dotin d'instruments jurídics que els permetin planificar el seu possible futura pèrdua de capacitat i aconseguir aquells objectius.Coordinador: Pedro Carrión García de Parada.

Autors: Carlos Martínez de Aguirre Aldaz, Jordi Medallo Muñiz, Almudena Castro-Girona Martínez, Maria Eugènia Alegret i Burgués

Data: 
novembre 2015
Autor: 
Varios
Col-lecció: