La Libertad de testar y sus límitesEls setze capítols d'aquest llibre tracten els diferents aspectes de la llibertat de testar i dels seus límits en interès de parents i successors, tenint en compte tant els aspectes constitucionals com els substantius i els conflictuals.Utilitzant el mètode comparatiu, no només s'aborden tots els drets civils vigents a Espanya, tenint en compte fins i tot les propostes ecodificadoras, sinó que hi ha capítols que permeten comparar amb uns altres dos ordenaments que representen sistemes oposats, el italià de legítima fort, en el que no cal desheretament de la legítima, i l'estatunidenc d'absència de legítima.Amb això s'ofereix una visió de conjunt de totes les institucions lligades a l'autonomia de la voluntat en el dret de successions.

Data: 
novembre 2018
Autor: 
Antoni Vaquer Aloy, María Paz Sánchez González y Esteve Bosch Capdevila
Col-lecció: