FUNDAMENTOS DEL DERECHO SUCESORIO ACTUALL'obra que presentem pretén oferir al lector una visió àmplia, però a la vegada profunda, dels fonaments del Dret successori del segle XXI, caracteritzat per la internacionalització i la globalització de les relacions socials. En aquest sentit, els a prop de seixanta coautors aporten, a cadascun dels capítols, una anàlisi de les principals qüestions del Dret successori internacional, {{{cuyo}}} nexe comú en la major part dels països és el Dret successori romà, amb l'objectiu últim d'aportar coneixement i ajudar en la reflexió i resolució de les principals problemàtiques de la pràctica actual d'aquest complex àmbit del Dret.

Fonaments del Dret successori actual és una obra dirigida a professionals, estudiosos del Dret i a tota la persona interessades en l'anàlisi i resolució eficient dels conflictes derivats dels processos successoris, sigui qual fos el lloc de procedència o residència habitual.

Data: 
març 2018
Autor: 
Mª TERESA DUPLÁ MARÍN Y PATRÍCIA PANERO ORIA
Col-lecció: