El libro Sexto del Código Civil de CatalunyaEl Llibre Sisè del Codi civil Catalán té una doble significació; així, per una part, suposa - al marge de què puguin i es regulin, de futur, més matèries - la culminació del propi Codi, en una matèria de pràctica diària; i, per una altra, implica incorporar al Dret civil català, tan influenciat no només pel Dret romà, sinó també pel canònic, el que són els corrents doctrinals i treballs paneuropeus més significats i reguladors (fins i tot encara que no siguin Dret positiu) del Dret contractual del segle XXI. Es regulen també, al costat de la compravenda i el mandat, unes altres institucions clàssiques catalanes, cert que rejovenides i adequades al temps actual.

L'obra en sí conté un estudi, per eminents especialistes, de cadascuna de les institucions que es regulen, amb un enfocament i contingut que, sense ser un comentari ni un estudi sistemàtic, sí conté una anàlisi teoricopràctic que permetrà a l'operador jurídic poder aplicar-ho amb una referència de qualitat en cada aspecte que aquest nou Llibre Sisè regula.

Data: 
juny 2018
Autor: 
Ángel Serrano de Nicolás
Col-lecció: