Altres llibres

Data:
novembre 2018
Autor:
Antoni Vaquer Aloy, María Paz Sánchez González y Esteve Bosch CapdevilaEls setze capítols d'aquest llibre tracten els diferents aspectes de la llibertat de testar i dels seus límits en interès de parents i successors, tenint en compte tant els aspectes constitucionals com els substantius i els conflictuals.


Data:
juny 2018
Autor:
Ángel Serrano de NicolásData:
març 2018
Autor:
Mª TERESA DUPLÁ MARÍN Y PATRÍCIA PANERO ORIA


Data:
febrer 2018
Autor:
ÁNGEL SERRANO DE NICOLÁS BORJA PARADO IBÁÑEZ CARLOS-R. PUIGCERVER ASORLa segona oportunitat, o " fresh start ", transcorreguts ja més de dos anys des de seu entrada en vigor, segueix essent encara objecte d'aferrissats debats, no sobre la seva necessitat, que ningú discuteix, sinó sobre els seus requisits, la seva forma de tramitació, les condicions perquè es pugui gaudir del benefici d'exoneració del passiu insatisfet, l'origen dels deutes o haver deixat i quan de ser empresari, etc.

Data:
novembre 2016
Autor:
© Varios autoresLes successions transfrontereres han deixat de ser l'excepció. El legislador europeu ha abordat el fenomen en el Reglament (UE) 650/2012, de successions, que unifica les normes de Dret Internacional Privat d'aquells Estats als que vincula.

Data:
juny 2016Des de diverses aproximacions metodològiques, el llibre aborda diferents qüestions a propòsit i / o el seu impacte sobre els Drets nacionals. En particular, són objecte d'anàlisi els contractes sobre continguts digitals (Reiner Schulze, Judith Rochfeld), els crèdits immobiliaris (Miriam Anderson), les clàusules abusives (Esther Arrroyo Amayuelas. Àngel Serrano de Nicolás) i els agents comercials independents (Dieter Krimphove) .Directors: Esther Arroyo Amayuelas y Ángel Serrano de Nicolás

Data:
novembre 2015
Autor:
Varios


Data:
novembre 2015
Autor:
VariosEls estudis que s'incorporen a la present obra són el conjunt de les ponències que es van debatre en les Jornades sobre les Principals Reformes del Dret Mercantil, celebrades el 10 i 11 novembre 2015 centrades en les qüestions més d'actualitat en el Dret mercantil, sigui en el societari, concursal o cooperatiu.

Data:
octubre 2015INTROITO, por Joan Carles OLLÉ FAVARÓ

OBITUARIO, por Juan Alberto BELLOCH JULBEPERFILES BIOGRÁFICOS Y CORPORATIVOSEL NOTARIO BELLOCH, por Diego de DUEÑAS ÁLVAREZ

Data:
desembre 2013
Autor:
VariosEstudios Doctrinales“SER JUSTOS Y BENÉFICOS: EL BIEN COMÚN COMO DEBER JURÍDICO” (CONSIDERACIONES EN TORNO AL ART. 6 DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ Y LA CRISIS FINANCIERA ACTUAL), por Alfonso CAVALLÉ CRUZ

DERECHO DE LOS CONSUMIDORES: JUSTICIA FRENTE A SEGURIDAD, por José Javier CUEVAS CASTAÑO

Pàgines