Notes de Premsa

Atorguen els poders notarials, necessaris perquè les persones que, per malaltia o incapacitat física, no poden desplaçar-se puguin sol·licitar la documentació per votar per correu

El passat 8 de maig el Col·legi de Notaris de Catalunya va celebrar la festivitat del Patrón, Sant Joan Evangelista. Va tenir lloc una missa en record dels notaris i registradores traspassats el darrer any, un acte institucional al Col·legi i, posteriorment, un sopar.

Des del 20 d'abril i fins a finals de juliol els 831 aspirants realitzaran el primer exercici, dels quatre eliminatoris de què consta la prova d’accés a la professió

Els notaris tindran accés electrònic a les dades que figuren al Registre d’Associacions i Fundacions. La Direcció de Dret i d’Entitats Jurídiques podrà accedir a les dades i documents atorgats pels notaris que s’han d’inscriure en els seus registres

L’any 2014 es van incrementar un 6% respecte l’any anterior, el que suposa mantenir la tendència a l’alça però més moderada que en anys anteriors

Feia 15 anys que les oposicions, que es convoquen a nivell estatal, no tenien lloc al Col·legi de Notaris de Catalunya

El Col·legi de Notaris de Catalunya distribueix 39.000 tríptics informatius a les notaries per informar als ciutadans del dret a escollir notari

19 notaris de la darrera promoció prenen possessió de la seva plaça, entre ells la número 1 de la promoció

El premi rendeix tribut a juristes il·lustres i figures de referència en l'àmbit jurídic català

La ciutat és seu permanent de la Comissió d’Afers Europeus de la Unió Internacional del Notariat des de l’any passat

Els notaris de Catalunya debaten sobre els reptes de futur de la professió

Va pronunciar al Col·legi la conferència “Creixement i desigualtat: la polèmica sobre els desequilibris del capitalisme en el segle XXI”

El 9 d'abril va tenir lloc al col·legi la conferència “La política europea de la gran coalició”, a càrrec de Reinhard Silberberg, ambaixador d'Alemanya

Barcelona,  3 d´abril de 2014.- Més de 250 persones van assistir ahir a la Jornada “Informació i control del clausulat dels préstecs hipotecaris”, organitzada pel Col.legi de Notaris de Catalunya, en què hi van participar destacats magistrats, advocats i notaris que van analitzar diferents...

Barcelona, 31 de març de 2014.- La Fundació dels Notaris de Catalunya i Obra Social “la Caixa” han signat aquest dilluns un conveni de col·laboració mitjançant el qual els gairebé 500 notaris de Catalunya assessoraran jurídicament a persones en risc o situacions d´exclusió social.
El...

Barcelona, 12 de març de 2014 - No signar cap document que no s´entengui, analitzar l’escriptura pública tres dies abans de la seva firma, tenir llibertat per escollir notari i parar compte amb els tipus d´interès “sòl” i “sostre” són alguns dels consells que es recullen en els més de 39.000...

El passat 24 de febrer, Jaime Lamo de Espinosa, catedràtic emèrit d´Economia, enginyer agrònom i ex ministre d´Agricultura va pronunciar al Col.legi la  conferència ”Joaquín Costa: Jurista, Agrarista i Regeneracionista”.

Pàgines