Últimes notícies

Artículo publicado en El Periódico de Catalunya con motivo del Día Europeo de la Mediación, celebrado el 21 de enero

L'acte va tenir lloc en el transcurs de la reunió del notariat europeu a la ciutat, seu permanent de la Comissió d'Afers Europeus de la Unió Internacional del Notariat

Des del 20 d'abril i fins a finals de juliol els 831 aspirants realitzaran el primer exercici, dels quatre eliminatoris de què consta la prova d’accés a la professió

Feia 15 anys que les oposicions, que es convoquen a nivell estatal, no tenien lloc al Col·legi de Notaris de Catalunya

Els notaris tindran accés electrònic a les dades que figuren al Registre d’Associacions i Fundacions. La Direcció de Dret i d’Entitats Jurídiques podrà accedir a les dades i documents atorgats pels notaris que s’han d’inscriure en els seus registres

Pàgines