Últimes notícies

Més de la meitat – concretament el 54’5% - dels nous notaris són dones

Carles Mundó: “Els notaris han estat i són fonamentals per mantenir i divulgar el Dret civil català”

Celebrades les Jornades sobre habitatge, crèdit i consumidors, en què es va fer un repàs a les novetats en la compravenda i en la protecció del consumidor en crèdits hipotecaris

Aquesta institució, promoguda pel Col·legi de Notaris de Catalunya i el Consell de Cambres de Catalunya, neix per la resolució arbitral de controvèrsies en matèries de dret públic, civil i mercantil

Atorguen els poders notarials, necessaris perquè les persones que, per malaltia o incapacitat física, no poden desplaçar-se puguin sol·licitar la documentació per votar per correu

Pàgines