La Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública dicta una Instrucció sobre la prestació del servei públic notarial