Últimes notícies

Neix emparada pel Col·legi de Notaris de Catalunya i ofereix el servei de mediació a particulars i empreses, amb especial atenció a l’àmbit civil i mercantil.
És l’única fundació del país que compta amb mediadors acreditats pel Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR), l’entitat de referència en mediació a Europa

Els actes van reunir més de 200 notaris d’arreu de Catalunya

És l’import aportat a entitats benèfiques que contenen els 552 testaments amb llegats solidaris

El Col·legi acull unes Jornades amb presència d'especialistes de diferents països europeus

També es van realitzar més de 13.300 modificacions d'estatuts i més de 46.870 moviments en els òrgans d'administració de les empreses

Pàgines