Últimes notícies

Els notaris tindran accés electrònic a les dades que figuren al Registre d’Associacions i Fundacions. La Direcció de Dret i d’Entitats Jurídiques podrà accedir a les dades i documents atorgats pels notaris que s’han d’inscriure en els seus registres

L’any 2014 es van incrementar un 6% respecte l’any anterior, el que suposa mantenir la tendència a l’alça però més moderada que en anys anteriors

La Comissió de Codificació de Catalunya, dirigida pel Degà del Col·legi i de la qual han format part diversos notaris, completa el Codi civil de Catalunya

El premi, el màxim gaurdó que atorga anualment el Col·legi, rendeix tribut a juristes il·lustres i figures de referència en l'àmbit jurídic català

El Col·legi de Notaris de Catalunya distribueix 39.000 tríptics informatius a les notaries per informar als ciutadans del dret a escollir notari

Pàgines