Últimes notícies

Els ciutadans podran realitzar de forma més ràpida i amb la màxima seguretat jurídica els tràmits necessaris per celebrar un matrimoni, sense necessitat d'acudir al Registre Civil

La llista guanyadora ha obtingut el 64% dels suports i s'ha imposat a la presidida per José Vicente Torres Montero

La tendència del darrers anys fa que les dones siguin un de cada tres notaris de Catalunya

L’11 de juny va tenir lloc a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona una jornada dedicada a “Fonts documentals per a l’estudi del període de la Guerra de Successió a Barcelona”, que va comptar amb la ponència de Vicenç Ruiz, tècnic de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB). Laureà Pagarolas, director tècnic de l’AHPB, va ser l’encarregat de moderar la primera sessió, en la qual també van participar Josep M. Torras, catedràtic d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona, i Albert Garcia Espuche, historiador.

Pàgines