Home

 • 60 milions d’euros en llegats solidaris a Catalunya l’any 2019

  És l’import aportat a entitats benèfiques que contenen els 229 testaments amb llegats solidaris

 • Conveni de col·laboració amb la Generalitat per establir un torn d’ofici

  Tindrà efectes a partir del proper 1 d’octubre i una vigència de quatre anys

 • La funció notarial inicia el retorn poc a poc a la normalitat

  Correspon als 17 Col·legis Notarials l'aixecament de les restriccions
  segons la fase en què es trobi cada Comunitat Autònoma

 • El Notariat proposa l'autorització electrònica de les pólisses per al finançament d'empreses i particulars

  A través de videoconferència i en la plataforma electrònica notarial

 • La Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública dicta una Instrucció sobre la prestació del servei públic notarial

  Les notaries, obertes només per urgències i amb cita prèvia

Oficina d'atenció a l'usuari

Servei a disposició dels ciutadans per resoldre dubtes relacionats amb el servei notarial

Còpies d'arxiu

Sol·licitud i lliurament de còpies del documents notarials de més de 25 anys d’antiguitat

Legalitzacions i postil·les

Sol·licitud i lliurament d’aquestes certificacions que autoritzen la validesa de documents notarials a l’estranger

 

Vostè té dret a escollir notari

 

Publicaciones