Home

 • Un de cada tres nous notaris trien Catalunya per exercir la professió

  Concretament 33 dels 91 nous notaris de la darrera promoció

 • Nou enfocament jurídic de la discapacitat, basat en la Convenció de Nova York

  Jornades sobre el nou model de la discapacitat: propostes i principis

 • La Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública dicta una Instrucció sobre la prestació del servei públic notarial

  Les notaries, obertes només per urgències i amb cita prèvia

 • El Notariat proposa l'autorització electrònica de les pólisses per al finançament d'empreses i particulars

  A través de videoconferència i en la plataforma electrònica notarial

 • La funció notarial inicia el retorn poc a poc a la normalitat

  Correspon als 17 Col·legis Notarials l'aixecament de les restriccions
  segons la fase en què es trobi cada Comunitat Autònoma

Oficina d'atenció a l'usuari

Servei a disposició dels ciutadans per resoldre dubtes relacionats amb el servei notarial

Còpies d'arxiu

Sol·licitud i lliurament de còpies del documents notarials de més de 25 anys d’antiguitat

Legalitzacions i postil·les

Sol·licitud i lliurament d’aquestes certificacions que autoritzen la validesa de documents notarials a l’estranger

 

Vostè té dret a escollir notari

 

Publicaciones